ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 10

திடலில் ஒதுங்கிய மூன்று வருட வாழ்க்கையில் செல்வத்தை இழந்தான், சிறிய தந்தையை இழந்தான், அனைத்திற்கும் மணிமுடியாக இதோ அவளையும் இழந்துவிட்டான். இழக்க இனி ஏது? உயிர் தவிர.

Read more

ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 9

‘என்னங்க இது  ஷார்ட்ஸெல்லாம் போட்டு எங்கயோ கெளம்பிட்டிங்க’   ‘ஆமா. நம்ம ஃபார்முக்கு’   ‘வர வர நீங்க சரியில்ல ஹஸன். இப்பலாம் குவாட்டர்ஸ் பக்கமே வரதே

Read more

ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 8

’இக்ரா’   ‘மா அனா ப்கிரா’   ’இக்ரா’   ‘மா அனா ப்கிரா’   ‘இக்ரக் பிஸ்மி ரப்பிக்கல்லதீ கலக்’   அந்தக் மலைக் குகையின்

Read more

ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 7

  ’என்ன இவ்வளோ லேட்டா கெளம்பியிருக்கீங்க. சீக்கரம் சீக்கரம்’   ஹஸன் வீட்டிற்கு ஒரே பிள்ளை. எப்போதும் எதிலும் வேகம். அதுவும் எங்காவது ஊர் சுற்ற கிளம்ப

Read more

Who We Are? 3 (The Seal of Anthropology)

Human mind always asks this question of benefit. What will he have in end if he does this or that? Many of us may have this question why we need to investigate ourselves? Investigation of self is possible only by sages in fables of the past. What is the hope for this investigation? What will be the benefit?

Read more

ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 6

’திஸ் இஸ் ஜோஆன் ஜோன்ஸ். டிசைனிங்ல இருக்காங்க. ரொம்ப பிரில்லியண்ட் லேடி. ’ பாலா அறிமுகப்படுத்தினான்.   ஜோஆன். முப்பத்தைந்து வயது இருக்கும். பார்த்தாலே தெரிந்துவிடும் தூய

Read more