ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 15 இறுதி

  ’ஹவ் கம் யூ ட்ரீட் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட்டினி?’ கனவுகளையும் விதியையும் நீங்க எப்படி மதிக்கிறீங்க   ‘ஒன்ஸ் ஆர் பீப்பிள் ஹாட் ட்ரீம் ஆஃப்

Read more

Until There Will be Mankind: Anthropology Overdue

Is Anthropology not a discipline? Does it really bugs on other disciplines? Is there any prerequisite for Anthropology when every other fields exist independently even without Anthropology? Does it certainly has an application? Where it’s serious registering its existence? Does it really exists?

Read more

ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 14

  ‘ஹஸன் என்ன இது? ஆளே மாறிட்டிங்க? நாமக்கல்ல ஸ்கூல்ல டையக் கழட்டி கயறா மாத்தி செவர் ஏறிக் குதுச்சு வெளிய போயி வாத்துக்கறிய தின்ன கிழிஞ்ச

Read more

Bless or Curse?

‘Can I ask you something’ professor said.
‘Yes. you may sir’
‘Do you always speak like this?’
‘Like this? Meaning?’
‘Like this. Getting hard into the topic’
‘Yes. Most of the time.’
‘Even with girls?’
‘Yeah. I never discern with genders’
‘Any Girlfriends?’
‘Nope’
‘Never you will’
Bless or Curse?

Read more

ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 13

  ஸபாஹ் அல் ஃகைர்   ஸபாஹ் அந்நூர்   இன்றைய காலை நல்ல காலையாக அமையட்டும் என ‘குட் மார்னிங்’  சொன்னால் உங்கள் காலை ஒளி

Read more

ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 12

  ’கீஃபக் ஹஸன்’   ‘பார்டன். ஐ டோண்ட் ஸ்பீக் அரபிக்’   ‘இஸிட். யூ வேர் ப்லேப்பரிங் உம்மா’   ‘உம்மா. இல்ல அம்மா. மீன்ஸ்

Read more

ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 11

  ’தலா அல் பத்ரு ஆலைனா. மின்த நிய்யாத்தில் வாதா. வஜபா ஷுக்ரு ஆலைனா. மா தாஆ லில்லாஹி தாஆ’   அதிகாலை நான்கு மணி. லண்டனிலிருந்து

Read more