ஒளி 222 கிராம்: பகுதி 1

  ’தம்பி பாத்து போய்ட்டுவாப்பா’   பதில் ஏதுமின்றி சிறிய தலை அசைவுடன் விடைபெற்றான். முதல் கவுண்ட்டரில் பாஸ்போர்ட், டிக்கட்டைக் காட்டி போர்டிங் பாஸை வாங்கினான். லக்கேஜை

Read more