பா பித்து

பல வருடங்களாகவே வெண்பாக்களின் மீது தீராத ஈர்ப்பு உண்டு. கம்பனது இராமாயனத்தின் சொல்லாடலைக் கண்டு வியந்திருக்கிறேன். அதைவிட சிலேடை வெண்பாக்கள் இன்னும் ஓர் படி மேல். எப்படி தான் இப்படியெல்லாம் எழுதுகிறார்களோ என யோசித்திருக்கிறேன். வெண்பாக்களின் தொடர்ந்த வாசிப்பு பித்துப் பிடிக்க வைத்துவிட்டது. விளைவு, வெண்பா எழுதத் துணிந்தது தான். இன்று எழுதிய இரண்டு சிலேடை வெண்பாக்களை இங்கே பகிர்ந்துள்ளேன். வெண்பா எழுதத் துணியும் முதல் முயற்சி இது. பல இடங்களில் நிச்சயம் பிழைகள் இருக்கும். பிழை பொறுக்க வேண்டுகிறேன்.

சிலேடை வெண்பா என்றால் உங்களுக்கு என்னவென தெரிந்திருக்கும் என நம்புகிறேன், இருந்தாலும் இன்னோரு முறை.

ஒரே பா இரண்டு விதத்தில் பொருள்படும் விதம் இயற்றப்படுவது சிலேடை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, “வெள்ளை மழை” எனும் சொல்லை எப்படி டபுள், ட்ரிபிள் அர்த்தத்தில் நம்மவர்கள் விளங்குகிறார்களோ, அதே பாணியில் இரு பொருள்படும் படி ஒரு வெண்பாவை இயற்றுவது சிலேடை வெண்பா.

மேலும் உங்களை குழப்ப விரும்பவில்லை. போகப் போகப் புரிந்துவிடும் என்பதால்.

முதல் பா:

வலியச் சென்றால் விலகும் விலகிச்
சென்றால் வலியும் அறியாதோரைப் பணித்து
மெய் அறிந்தோரிடம் பணியும் இளம்
பெண்ணிற்கு நேர் பார்
– பாபா பகுர்தீன்

பொருள்:
வலிய வலிய நாம்  பின்னால் சென்றால் விலகி ஓடும், 
வேண்டாம் என விலகி ஓடினால் வலிய வலிய நம் பின் வரும்,
அறியாதோரை அடிபணித்து
அறிந்தோரிடம் அடிபணியும்
இவ்வாறு தான் இளம் பெண்ணும் உலகமும். (பார்-உலகம்)
இப்பாவை முதலில் இளம் பெண் என்று வைத்து வாசிக்கவும், பின் உலகம் என வைத்து வாசிக்கவும்.

இரண்டாம் பா:

மூழ்கையில் நிலையிலா முடிகையில் நினைவிலா
அமிழ்கையில் துளி எழுகிலா சந்திக்குச்
சந்தி விரவி நிற்கும் இக்காலக்
கல்விக்கு நிகர் கள்
– பாபா பகுர்தீன்
பொருள்:
அதனுள் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது நிலையில்லாத தன்மையிலும்
அதனுள் இருந்து வெளிவந்தவுடன் மூழ்கி இருந்த பொழுது நடந்தது என்னவென நினைவில் இல்லாத தன்மையிலும்
உள்ளே அமிழ்ந்துவிட்டால் அல்லது அமிழ்க்கப்பட்டால் எழ இயலா தன்மையிலும் 
தெரு முக்குக்கு முக்கு ஊடுருவி நிற்கும் வகையில் (முக்குக்கு முக்கு நிற்கும் எஞ்சினீரிங் கல்லுரிகள் மற்றும் டாஸ்மாக்கள்)
இக்காலக் கல்வியும் கள்ளும் ஒன்று
இப்பாவை முதலில் இக்காலக் கல்வியை வைத்து வாசிக்கவும், பின் மது, கள் என வைத்து வாசிக்கவும்.
வாசித்துவிட்டு தயவு செய்து உங்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Baba Pakurdheen A

Anthropologist, Writer, Traveler, Journalist and ultimately a Simplite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: